PRZYSZŁOŚĆ INTERNETU
– dyskusja panelowa z udziałem szefów największych ośrodków obliczeniowych
w Polsce i przedstawicieli korporacji
CZŁOWIEK W OBJĘCIACH INTERNETU
sesja z udziałem socjologów, 
psychologa, przedstawiciela organizacji
pozarządowych oraz youtubera
INTERNET – NARZĘDZIE NAUKI
– sesja z udziałem naukowców
z Uniwersytetu Warszawskiego
CZAS I MIEJSCE
Piątek, 18 listopada 2016, godz. 15:00-19:30,
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 5