INTERNET25

Eksplozja popularności Internetu i związane z nią bogactwo nowych zjawisk społecznych i kulturowych zmieniły nieodwracalnie sposób prowadzenia badań naukowych i przekazywania informacji, a także otworzyły nowe wymiary w życiu codziennym jednostek i wielkich zespołów ludzkich. Nikt nie przewidywał obecnej skali zjawisk związanych z upowszechnieniem Internetu. Dziś prognozowanie jego przyszłości jest więc jeszcze trudniejsze. Sympozjum „25 lat Internetu w Polsce - konteksty i perspektywy” jest próbą objęcia szerokim spojrzeniem pełnego spektrum zjawisk związanych z szybkim rozwojem i coraz bardziej intensywnym wykorzystaniem komunikacji internetowej. Reprezentanci nauk ścisłych i społecznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych  oraz środowiska polskich internautów, a także szefowie wielkich polskich centrów informatycznych, syntetycznie podsumują osiągnięcia ostatniego ćwierćwiecza, lecz przede wszystkim zaprezentują wizje rozwoju internetu i inspirowanych tym rozwojem przemian społecznych w Polsce i na świecie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Sympozjum i do odwiedzin w nowej siedzibie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota!

Organizatorzy

 . . .

Internet – narzędzie, które dziś kształtuje nasze życie – rozpoczął swą polską karierę ćwierć wieku temu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Środowisko naukowców związanych z Wydziałem szybko zdało sobie sprawę z cywilizacyjnego znaczenia dostępu do globalnej sieci komputerowej i czyniło wszelkie możliwe zabiegi aby do tego celu doprowadzić. Kamieniem milowym na tej drodze było uzyskanie przez UW łączności z węzłem sieci EARN w Kopenhadze w lipcu 1990 roku. Potem bieg wydarzeń przyspieszył. 17 sierpnia 1991 roku z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW) przy ul. Hożej 69 w Warszawie wysłano do laboratorium DESY w Hamburgu krótkiego, lecz historycznego e-maila. Połączenie z FUW w sierpniu 1991 roku było wyjątkowe, ponieważ zrealizowano je w całości przez łącze TCP/IP zestawione według zasad współczesnego Internetu. We wrześniu 1991 ustabilizowano łączność internetową z Europą, a w grudniu tego roku uzyskano stabilne połączenie ze Stanami Zjednoczonymi.

Rozwój Internetu w Polsce to znakomity przykład ogromnej roli nauk przyrodniczo-technicznych w inicjowaniu przemian cywilizacyjnych, nie tylko o charakterze technologicznym, ale także kulturowym. Skala złożoności wyzwań teoretycznych i technicznych, związanych na przykład z badaniami nad właściwościami cząstek elementarnych i badaniami wczesnego Wszechświata, wymuszała na fizykach pracę w dużych zespołach, gromadzących setki i tysiące wysokiej klasy specjalistów z wielu krajów i kontynentów. Aby zapewnić długoletnie, skuteczne funkcjonowanie grup rozproszonych po całym świecie należało opracować nowe sposoby komunikacji, pozwalające na szybką i efektywną wymianę informacji. Nie bez powodu najpopularniejsza współczesna usługa internetowa, World Wide Web, narodziła się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Oprócz pierwszego połączenia internetowego z sierpnia 1991 roku fizycy z FUW przyczynili się m.in. do powstania w kwietniu 1991 roku Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), a w sierpniu 1993 roku uruchomili pierwszy polski serwer WWW ze stroną domową Wydziału Fizyki UW. Warto też dodać, że już na dwa lata przed zainicjowaniem polskiego internetu rozpoczęto na FUW wydawanie „Donosów”, pierwszego polskiego biuletynu informacyjnego, ukazującego się do dziś (www.fuw.edu.pl/donosy/).

Przez lata polski Internet stopniowo zmieniał swój obraz, z narzędzia dla specjalistów przekształcając się w usługę używaną przez miliony osób. Według danych CBOS, w 2015 roku korzystało z niego regularnie ok. 96% osób w wieku 18-34 lat i 86% w wieku 34-44 lat (w całej populacji dorosłych internauci stanowią 65%). 98% polskich internautów ma dostęp do Internetu w domu, a 79% łączy się bezprzewodowo z urządzeń przenośnych.